Praktijkinformatie

Gezondheidscentrum Nieuw West Amsterdam

Bereikbaarheid


Vanwege de Corona uitbraak zijn wij ter bescherming van u en van onszelf, alleen EERST TELEFONISCH bereikbaar. Aub NIET binnen lopen zonder afspraak!!  Bellen naar: 020- 4110008 of stuur ons een email.

Heeft u een afspraak? Dan kunt u aanbellen. Voor vragen over het Corona virus kunt u naar: www.thuisarts.nl of bellen met 0800- 1351.


Due to the Corona outbreak, for the protection of you and ourselves, we are only FIRST reachable by phone. Please DON’T walk in without an appointment !!  Call to: 020-4110008 or send us an email.

Do you have an appointment?  Then you can ring the bell. For questions about the Corona virus please visit: www.thuisarts.nl or call 0800-1351.


 

Elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur is de praktijk telefonisch bereikbaar (020-411008), u krijgt een keuze menu:

Keuze 1: Noodgeval / Consult waar spoed geboden is

Wanneer acuut zeer dringende medische hulp gewenst is, dan is keuze 1 onze spoedoptie.Bel hiervoor 020-4110008, doorkiesnummer 1. Hiermee gaan alle telefoons in de praktijk over. Wij verzoeken u deze keus niet lichtvaardig te gebruiken.
.
Bel 112 bij een levensbedreigende situatie !
.
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Keuze 2: Receptenlijn

Herhaalrecepten kunt u aanvragen via deze optie. U spreekt hierop uw naam, geboortedatum, medicatie en gebruik in. De huisarts zal vervolgens uw aanvraag, indien mogelijk, goedkeuren. Als u voor 12 uur ’s middags heeft ingesproken kunt u de medicatie de volgende werkdag bij uw apotheek ophalen.

Keuze 3: Contact met de doktersassistente

Van 8 tot 17 uur krijgt u met deze optie één van de doktersassistentes aan de lijn. Bij haar kunt u een afspraak maken. Ook kunt u bij haar terecht voor o.a. korte vragen. De lijn wordt veel gebruikt en dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistentes (en uw medepatiënten) door de gesprekken kort te houden.

Spreekuren

Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur. Voor een afspraak op dezelfde dag kunt u het beste vóór 9.00 uur bellen. De assistente zal met u de beste optie afstemmen.

Spreekuren

Voor een afspraak bij uw huisarts wordt in principe 10 minuten gereserveerd. Dit is bedoeld voor één klacht en één persoon. Komt u met meer personen tegelijk, of heeft u meer dan één klacht of vraag, maakt u dan een dubbele afspraak.
.
Om het spreekuur goed te kunnen regelen vraagt de assistente naar de reden van uw komst. De assistente kan ook zelfstandig adviezen geven. Deze adviezen worden vastgelegd in uw dossier en gedeclareerd volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
.|
De telefoon wordt veel gebruikt en kan wel eens bezet zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Telefonische Terugbel Afspraak

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch terugbelspreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen. U belt tussen 08.00 en 11.00 naar de praktijk (020-4110008) en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag terug.

Huisbezoek

Als u om medische redenen niet in staat bent om naar de praktijk te komen kunt u een huisbezoek aanvragen. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Dit huisbezoek dient u voor 10 uur kenbaar te maken.
.
Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn is het meestal beter om naar de praktijk te komen, als u hiertoe in staat bent.

Uitslagen (o.a. Lab)

Het kan zijn dat de arts (samen met u) besluit om aanvullend onderzoek te laten doen. Dat kan bestaan uit laboratorium onderzoek of een röntgenfoto. De uitslagen hiervan worden naar deze praktijk gestuurd en beoordeeld door de huisarts. Over het algemeen duurt het 1-2 werkdagen voordat het onderzoek terug is (m.u.v. oa vitaminen en bepaalde testen).
.
U kunt bellen met de assistente om de uitslag en beoordeling te horen. Mochten nog niet alle uitslagen bekend zijn, dan verzoeken wij u later (bijvoorbeeld de volgende dag) terug te bellen.
.
Om uw privacy te beschermen worden uitslagen bij voorkeur telefonisch verstrekt. Aan de balie verstreken wij liever geen inhoudelijke informatie.
.
Voor uitslagen kunt u dagelijks bellen tussen 8.00-17.00 uur.

Geneeskundige Verklaring

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. Te vaak worden door niet daartoe bevoegde instanties allerlei verklaringen gevraagd.

In het kort een toelichting op deze regels:
De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt zijn:
De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn hij de beoordeling.

Wat kunt u nu nog doen?
U kunt navragen hij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.
U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc.) en dat toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

Turkish Doctor
Inschrijven Huisarts Nieuw West Amsterdam

In- en uitschrijven

OP DIT MOMENT ZIJN WIJ GESLOTEN VOOR INSCHRIJVINGEN

 

U kunt zich inschrijven door langs te komen met uw gegevens en verzekeringspas op de praktijk. Ook kunt u zich inschrijven door middel van het digitale inschrijfformulier. Voor vragen kunt u ons telefonisch benaderen (020-4110008). Als u zich heeft ingeschreven, geef dit dan ook door aan uw oude huisarts!
.
Mocht u uit onvrede over uw huidige huisarts willen overstappen, dan raden wij u wel aan, eerst uw grieven met uw huisarts te bespreken. Mocht u dan nog steeds willen veranderen, dan bent u bij ons van harte welkom.
.
Mocht u naar een andere huisarts gaan, dan horen wij dat graag. Wij zullen bij voorkeur u medische gegevens dan digitaal doorsturen naar uw nieuwe huisarts. Lukt dit niet dan zullen wij de medische gegevens per aangetekende post versturen.
.
Als u deze praktijk wilt verlaten omdat u ontevreden bent horen wij dat ook graag, zodat wij, indien mogelijk, onze zorg kunnen verbeteren.

No-show op Spreekuur

Niet verschijnen bij de huisarts/ praktijkondersteuner of doktersassistente zonder af te bellen kan consequenties hebben.
.
Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen bij de huisarts?

Het kan gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval tenminste 3 uur van te voren en geef door dat u niet komt. Een andere patiënt kan dan worden ingepland.

Hoe kan ik een afspraak afzeggen bij de POH of Doktersassistente?

Het betreft afspraken waar meestal 20, maar soms ook 30-40 minuten voor staan. Deze afspraken moeten minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan kunnen wij misschien nog iemand anders inplannen.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?

Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet verschijnt. Hiermee gaat veel tijd verloren. Immers met de komst is rekening gehouden! Wij kunnen een rekening sturen bij niet verschijnen zonder bericht. U ontvangt dan een rekening van € 27.19 of € 54.38 euro afhankelijk van het soort afspraak. Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.

No-show Huisarts Nieuw West

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

  • om gezond te blijven;
  • om klachten zelf aan te pakken;
  • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
  • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
  • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
  • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
reisprik

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 38,20 (korter dan 15 minuten) of € 76,40 (langer dan 15 minuten).

rijbewijskeuring
Translate »
Call Now Button